Thứ Tư, Tháng Mười 27, 2021
Home HỌC TIẾNG ANH

HỌC TIẾNG ANH

Mình lập chuyên mục này là để bản thân có thêm động lực học tiếng Anh mỗi ngày (^.^) 

Bắt đầu từ 23.8.2021 (^.^) 

IELTS Writing Task 2 [Dạng bài, cách viết]

Trong phần thi viết, Writing task 2 chiếm ⅔ số điểm cũng như thời gian làm bài. Mức độ được đánh giá khó hơn...

Cách viết câu ghép và câu phức [IELTS Writing Task 2]

Việc sử dụng linh hoạt câu ghép và câu phức là điểm quan trọng trong bài Ielts writing task 2. Đề hình thành câu...

Ngữ pháp IELTS Writing Task 1

Trong bài IELTS Writing Task 1, có một số kiến thức chung mà bạn cần biết: NGỮ PHÁP CHO BÀI MIÊU TẢ BIỂU ĐỒ Để viết...

Cách diễn đạt số liệu [IELTS Writing Task 1]

Để có thể đa dạng ngôn ngữ mô tả số liệu, chúng ta có thể thay đổi vị trí đặt số liệu hoặc lần...

Cách dùng giới từ [IELTS Writing Task 1]

Giới từ là từ hoặc nhóm từ thường được dùng trước danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ để chỉ sự liên hệ...

Line graph – Biểu đồ dây/đường [IELTS Writing Task 1]

  THÔNG TIN CHUNG VỀ DẠNG BÀI LINE GRAPH (1) Đặc điểm Line graph Đặc trưng LINE GRAPH là luôn có sự thay đổi theo thời gian.  ...

Content Marketing for Dummies – Chapter 2 [Dịch Ebook ]

Chapter 2 Preparing the Infrastructure In This Chapter Optimizing performance for conversion Looking at trust signals Deploying lead magnets Your infrastructure is critical to the success...

Content Marketing for Dummies – Chapter 1 [Dịch Ebook ]

Chapter 1 - Understanding Content Marketing In This Chapter Looking at how modern marketing has changed Working with the PICASSO Framework Starting your plan Companies recognize...